Management de Proiect

Management de Proiect

Acest birou de arhitectură oferă servicii de design interior și servicii de arhitectură profesioniste. Clienții se ciocnesc adesea cu lipsa transparenței, creșterea bugetului preconizat de firma de design interior și de nerespectarea termenului stabilit. Managerii companiei de design interior oferă expertiză tehnică, evaluează managementul calității, design-ului, dar și coordonează procesul de consultare, gestionează bugetul, oferă rapoarte lunare pentru serviciile de design interior și programează noi proiecte sau servicii de arhitectură.

Let’s talk about your project

Let’s talk about
your project!

We are ready to share with you our design vision and lead
you into the exciting world of creativity.

Send Request