Etapele unui proiect de arhitectură și colaborarea cu clientul, la AB+Partners

Procesul de proiectare arhitecturală este unul complex, iar în cadrul lui se întâlnesc mai multe segmente. Bazându-ne pe individualizarea maximă a fiecărui proiect, atragem atenție sporită personalității fiecărui beneficiar, specificului proiectului pe care urmează să îl elaborăm, dar și avem grijă ca totul să corespundă regulilor arhitecturale și normelor legislative.  

Primul meeting – setarea conexiunii energetice

În cadrul primului meeting stabilim compatibilitatea între arhitect și client. Se definesc clar sarcinile, percepția, viziunile, gândirea, investiția beneficiarului, astfel încât să îi putem oferi un proiect potrivit ca funcțiuni și estetic. Având o imagine de ansamblu, stabilim vectorul de dezvoltare a proiectului.  

Descoperim clientul, este un proces de comunicare tehnică și liberă pentru a înțelege dacă suntem pe aceeași lungime de undă. În mod normal la prima întâlnire se stabilește această conexiune și înțelegem dacă putem să îndeplinim viziunea clientului sau dacă ea este compatibil cu viziunea arhitectului.

Crearea conceptului și a proiectului

1 Studiu de pre-fezabilitate

În prima etapă analizăm complex contextul, terenul sau clădirea ce va fi supusă intervenției de arhitectură. Relaționăm obiectului sau a ansamblului cu cadrul extern: circulații, vecinătăți, infrastructură și funcțiuni ce determină vectorul dezvoltării proiectului de arhitectură.

2 Schița de proiect

Schița de proiect vine să definitiveze conceptul – povestea care ne prezintă viziunea, care ne argumentează filosofia. În cazul proiectelor rezidențiale, conceptul oferă soluții ce rezolvă probleme și creează un ecosistem al traiului confortabil. Când vorbim despre afaceri sau obiective de interes public, schița de proiect include și memoriu explicativ care include în sine o analiză din punct de vedere al business-ului, al investiției și, desigur, a etapizării acestor investiții pentru a putea fi justificate.

3 Prezentarea către client

Cele două etape anterioare vin să creeze un conceptul al arhitecturii pe care, bineînțeles, îl coordonăm cu beneficiarul. Astfel, la cea de-a treia etapă creăm o prezentare în care relatăm detaliat despre acesta, răspunzând la întrebările clientului și argumentând proiectul.

4 Elaborarea documentației tehnice pentru autorizația de construire și obținerea ei

Este o fază în care toată echipa implicată în proiectare face studii asupra brandurilor, tehnologiilor, sarcinilor și parametrilor tehnici ce trebuie respectați pentru a implementa proiectul, pentru a materializa viziunea din faza de concept.

La această etapă sunt elaborate sarcinile tehnice, se elaborează proiecte pentru rezistență, instalații, construcții din beton armat, construcții metalice, instalații precum compartimentele de apă și canalizare, electricitate, curenți slabi, sisteme anti-incendiare și alte componente care fac ca un proiect să funcționeze corect. Toate aceste compartimente se coordonează între ele pentru a avea cât mai puține diferențieri în proiectul de execuție, dar și pentru a anticipa sau evita anumite probleme. La această etapă, la  un proiect participă în jur de 10 specialiști, fiecare fiind axat pe un anumit domeniu. Și toți se sincronizează.   

Având toate actele necesare, putem obține autorizația de construire.

5 Detalierea

După obținerea autorizației, urmează etapa de detaliere. Care nu poate fi făcută în una dintre fazele anterioare pentru că sunt multe lucruri pe care biroul nostru le reinventează sau se folosesc inovații ce necesită mai mult timp de studiere sau consultații cu producătorii sau furnizorii. Etapa presupune elaborarea în detaliu a nodurilor arhitecturale care fac proiectul să se deosebească de celelalte, îi dau aspectul original, inovativ, avansat din punct de vedere și tehnologic.

6 Landscape design

Este o componentă pe care mulți o evită, nu și noi. Noi avem mereu misiunea de a încadra arhitectura nouă într-un context, iar dacă acest context nu există, îl modelăm după propriul nostru design. Și segmentul de landscape design prinde valoare anume în crearea acestui ambalaj favorabil al arhitecturii.

Corecturile – constanta procesului!

Prima corectură este cea în care echipa, în frunte cu Alexandrin Buraga, fondatorul AB+Partners, decide direcția pe care trebuie să o ia proiectul.

Pe intern, corecturile au caracter riguros, devenind mici teambuilding-uri teoretice și practice în proiectare. Astfel se realizează componenta de studiu, de perfecționare și de asigurare a proiectului cu un vector coerent și corect din punct de vedere tehnic.

Ne dorim ca echipa să aibă contact direct cu beneficiarul,  să îi înțeleagă necesitățile, percepțiile asupra proiectului și dorințele, astfel meeting-urile de coordonare a proiectului cu clientul sunt un must la noi în companie. Multe dintre soluțiile proiectului se creează în discuțiile în comun atât cu clientul cât și cu echipa. Corecturile iau forma unui workshop în care se dezbat avantajele și dezavantajele, descoperă anumite neajunsuri.

Supravegherea de autor – componentă obligatorie pentru un rezultat bun

Supravegherea de autor este un contract absolut necesar din punct de vedere legal și obligatoriu pentru obținerea autorizației de construire. Dacă în unele birouri acesta poartă un caracter simbolic, pentru noi este o procedură obligatorie ce asigură un rezultat bun și calitativ. Din acest considerent supravegherea de autor se implementează într-un regim constant. Echipa face vizite săptămânale în care se sincronizează cu echipele de construcție și soluționează mai multe probleme în procesul de execuție, iar toate modificările necesare sunt coordonate cu proiectantul.  

Colaborare continuă, fără termen

În tot acest timp se duce o comunicare strânsă cu beneficiarul în care i se prezintă cursul proiectului și demonstrăm experiența noastră prin intermediul calculelor pe care le efectuăm pentru că sunt multe detalii ce necesită a fi coordonate cu beneficiarul din punct de vedere al investițiilor și bugetului admis. Tot procesul este o redescoperire a relației dintre client și arhitect. Orice proiect ne conectează cu clienții noștri. Din punct de vedere tehnic, colaborarea încetează când se dă în exploatare proiectul. Din punct de vedere social, aceasta nu are termen.  

Related Posts